Slider
Tags ເຮັດວຽກແນວໃດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອອົງກອນເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ

Tag: ເຮັດວຽກແນວໃດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອອົງກອນເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ

ເຮັດວຽກແນວໃດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອອົງກອນເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ

ຜູ້ບໍລິຫານອົງກອນ ຫຼື ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດເຂົາຈະຮູ້ດີວ່າພະນັກງານຄົນໃດເຮັດວຽກແບບເຕັມໃຈເພື່ອອົງກອນແທ້ໆ ຫຼື ຍ້ອນການຖືກບັງຄັບ? ຫຼື ເຮັດເພື່ອລໍຖ້າຊອກວຽກໃໝ່? ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງກອນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆທັງສິ້ນ ແລ້ວອົງກອນກໍຈະຕອບແທນທ່ານຢ່າງເຕັມທີ່ເຊັ່ນກັນ ອາດຈະເປັນຜົນຕອບແທນ ເຊັ່ນ: ໂບນັສທ້າຍປີ, ການຍ້ອງຍໍ - ຊົມເຊີຍ, ການໃຫ້ສິດທິພິເສດ, ການເຊົ່າ - ຜ່ອນສິນຄ້າອື່ນໆ. ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ບຸດຕະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງ ບໍລິສັດ...
- Advertisment -
Slider

Most Read