Slider
Tags ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ

Tag: ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ

ຈຳນວນອາດຊະຍາກຳໄຊເບີເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເມື່ອຄົນເລີ່ມເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ

ເນື່ອງຈາກສະຖານະການຂອງ ໂຄວິດ - 19 ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂຶ້ນນັບມື້ຫຼາຍປະເທດໄດ້ເລີ່ມມີນະໂຍບາຍ Social Distance “ ໄລຍະທາງສັງຄົມ ” ຄື: ຫຼຸດການພົບປະກັນ,  ໂຈະກິດຈະກຳທີ່ຄົນມາລວມຕົວກັນ ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາການແຜ່ເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ - 19 ທີ່ເວລານີ້ຈຳນວນຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ( Remote Working ) ເປັນນະໂຍບາຍທີ່ເວລານີ້ ຫຼາຍບໍລິສັດເລີ່ມປະກາດໃຊ້...
- Advertisment -
Slider

Most Read