Slider
Tags ເອັດສຊີຈີ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມ 300 ທຶນ

Tag: ເອັດສຊີຈີ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມ 300 ທຶນ

ເອັດສຊີຈີ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມ 300 ທຶນ

ບໍລິສັດ ເອັດສຊີຈີ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແລະ ສະມາຄົມຮ່ວມນໍ້າໃຈກັບເດັກນ້ອຍລາວສານຕໍ່ໂຄງການ “ SCG Sharing the Dream ” ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນປີທີ 8 ເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ດີ, ມີຄວາມກະຕັນຍູ, ແຕ່ຂາດເຂີນທຶນຮອນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read