Slider
Tags ເອພີເອ ຈັບມື ເຈແອນຊີ ເຊີວິດ

Tag: ເອພີເອ ຈັບມື ເຈແອນຊີ ເຊີວິດ

ເອພີເອ ຈັບມື ເຈແອນຊີ ເຊີວິດ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານທຸລະກິດປະກັນໄພ

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ( ເອພີເອ ) ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ໄປອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດປະກັນໄພໃນລາວ ໂດຍໄດ້ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ເຈແອນຊີ ເຊີວິດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດນາຍໜ້າປະກັນໄພທີ່  ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ, ສະມາຄົມຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ໂດມິນິກ ວິນລ້ຽມ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່...
- Advertisment -
Slider

Most Read