Slider
Tags ເອດີບີ ປັບຫຼຸດການເຕີບໂຕເສດຖະກິດລາວ ມາຢູ່ລະດັບ 6

Tag: ເອດີບີ ປັບຫຼຸດການເຕີບໂຕເສດຖະກິດລາວ ມາຢູ່ລະດັບ 6

ເອດີບີ ປັບຫຼຸດການເຕີບໂຕເສດຖະກິດລາວ ມາຢູ່ລະດັບ 6,2%

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ( ADB ) ຄາດວ່າເສດຖະກິດລາວໃນປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ພຽງ 6,2% ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດລົງຈາກທີ່ຄາດໄວ້ເມື່ອເດືອນເມສາຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ 6,5%. ທັງນີ້, ກໍຍ້ອນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການອ່ອນໂຕລົງ ລວມທັງການຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາລາວຫຼຸດລົງ. ທ່ານ ສຸລິນທອງ ເຮືອງຄຳສິງ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ ປະຈໍາທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ...
- Advertisment -
Slider

Most Read