Slide
sonet-01
Tags ເສີມພູມຕ້ານຫວັດ

Tag: ເສີມພູມຕ້ານຫວັດ

ແພດແນະນຳ ສະໝຸນໄພລິດຮ້ອນ-ຜັກໝາກໄມ້ວິຕາມິນຊີສູງ ເສີມພູມຕ້ານຫວັດ

ການກິນສະໝຸນໄພທີ່ມີສັບພະຄຸນເຜັດຮ້ອນ ຜັກ ໝາກໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງ ແລະ ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການຫວັດ ເສີມພູມຕ້ານທານໃຫ້ຮ່າງກາຍ. ແພດໄດ້ກ່າວວ່າ ໃຊ່ຊ່ວງໜ້າຝົນ ຫຼື ຊ່ວງທີ່ອາກາດປ່ຽນແປງ ກຸ່ມທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດຄືກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເຊິ່ງມັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ງ່າຍ ລວມທັງປະຊາຊົນຄວນຫັນມາໃສ່ໃຈສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເປັນພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ໂດຍສະເພາະພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ເພາະຫາກປ່ວຍເປັນໄຂ້ຫວັດ ແລະ ບໍ່ມີການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ດີ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເປັນພະຍາດຫຼອດລົມອັກເສບ ແລະ ພະຍາດປອດບວມໃນທີ່ສຸດ. ສະໝຸນໄພລິດເຜັດຮ້ອນ-ຜັກ ໝາກໄມ້ວິຕາມິນຊີສູງ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read