Slide
sonet-01
Tags ເສີມຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານແຮງງານ

Tag: ເສີມຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານແຮງງານ

ເສີມຄວາມຮູ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແນໃສ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ ກະຊວງ ຮສສ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາແຮງງານ, ຂະແຫນງຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂຶ້ນ. ການເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-17 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ຮສສ) ເປັນກຽດກ່າວເປີດ ຂອງ ທ່ານ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read