Slide
sonet-01
Tags ເສັ້ນທາງເລກ8

Tag: ເສັ້ນທາງເລກ8

ດ່ວນ! ແຈ້ງປິດການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 8 ເພື່ອສ້ອມແປງ

ແຈ້ງເຖິງຜູ້ຂັບຂີ່ສັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 8 ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນໄປນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເດີນທາງ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຈະປິດນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງ ເປັນເວລາ 7ວັນ ໂດຍເລີ່ມມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ນີ້. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກົມຂົວທາງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ( ໂຄງການ 16.2)ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງສະບັບເລກທີ: 507/ຄສຊ.16.2 ລົງວັນທີ 13...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read