Slide
sonet-01
Tags ເສັ້ນທາງຫີນເຫີບ

Tag: ເສັ້ນທາງຫີນເຫີບ

ການກໍ່ສ້າງທາງ ຫີນເຫີບ – ຊະນະຄາມ ຄືບໜ້າກວ່າ 50%

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 4501 ແຕ່ຫີນເຫີບ - ເມືອງເຟືອງ - ເມືອງໝື່ນ - ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຍາວປະມານ 132 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ມີມູນຄ່າສັນຍາເບື້ອງຕົ້ນ 1.336 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການກວດກາໄດ້ຕັດບາງລາຍການໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກ ມູນຄ່າຍັງເຫຼືອ 1.197 ຕື້ກີບ, ໄດ້ເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2013 ມາຮອດປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 58%...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read