Slide
sonet-01
Tags ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ

Tag: ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ໄລຍະ 3 ຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ ທີ່ມີໄລຍະທາງທັງໝົດ 417 ກິໂລແມັດ ໄດ້ແບ່ງການກໍ່ສ້າງອອກເປັນ 6 ໄລຍະ ເຊິ່ງແຕ່ລະໄລຍະມີທັງບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ ແລະ ຈີນ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ. ເວົ້າສະເພາະໄລຍະທີ 3 ( ຫຼວງພະບາງ - ຊຽງເງິນ ) ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟເລກ 8...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read