Slide
sonet-01
Tags ເສັງເຂົ້າແພດ

Tag: ເສັງເຂົ້າແພດ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ສອບເສັງທົ່ວປະເທດ 22 ມັງກອນນີ້ ໃຜຈະເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ

ຖືເປັນຂ່າວດີຂອງການຄ່ອງຄອຍທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນ ໂດຍສະເພາະໃຜທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ມີແຜນຈະຮຽນຢູ່ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ແພດໝໍ ຫຼ້າສຸດທາງຫ້ອງການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2022 ນີ້ເລື່ອງການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຕ່າງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດໃນສົກປີ 2021-2022. ອີງໃສ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຂະຫຍາຍໄປຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກຕ່າງແຂວງຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນໄປ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ໃນສົກ 2021-2022...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read