Slide
sonet-01
Tags ເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ

Tag: ເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ

ເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລສົກນີ້ບໍ່ໃຫ້ເລືອກສາຍຮຽນຂ້າມກຸ່ມ

ການກຽມສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງນ້ອງນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບໃນຊັ້ນ ມ 7 ທີ່ຢາກໄປຮຽນຕໍ່ໃນສາຂາວິຊາທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ຢາກປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງການນັ້ນໆ ເຊິ່ງໃນປີນີ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ກຸ່ມ ແລະ ສາມາດເລືອກສາຍຮຽນໄດ້ 3 ວິຊາ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ຕົນເອງເສັງ. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ສະບັບເລກທີ 443/ສສກ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read