Slide
sonet-01
Tags ເສັງຈົບຊັ້ນສາມັນ 2020

Tag: ເສັງຈົບຊັ້ນສາມັນ 2020

ດ່ວນ! ກະຊວງສຶກສາ ແຈ້ງລະອຽດກໍານົດມື້ສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ ປີນີ້

ກາຍເປັນປະເດັນທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ພ້ອມຕັ້ງຄໍາຖາມເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ຫຼັງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການໂຈະການຮຽນ-ການສອນໄປໄລຍະໜຶ່ງ ແຕ່ປັດຈຸບັນກໍ່ເລີ່ມເປີດຄືນແລ້ວ ແນວໃດກໍ່ດີເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາພັກດົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຂ້ອງໃຈເຖິງໄລຍະເວລາການສອບເສັງຂອງບັນດາໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍສາມັນສຶກສາ, ຫຼ້າສຸດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ແລ້ວ. ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read