Slider
Tags ເສດຖະກິດໂລກເສື່ອມໂຊມ

Tag: ເສດຖະກິດໂລກເສື່ອມໂຊມ

ເສດຖະກິດໂລກເສື່ອມໂຊມ ຢຸດໃຊ້ພາສີເປັນເຄື່ອງມືທາງການຄ້າ

ເສດຖະກິດໂລກເສື່ອມໂຊມນັບປີມາແລ້ວຈາກບັນຫາຊໍ້າເຮື້ອເລື່ອງຂໍ້ພິພາດທາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ, ໄອເອັມເອັຟ ຊີ້ວ່າ: ຄວນສ້າງນະໂຍບາຍການຄ້າໃໝ່ເພື່ອຢຸດການໃຊ້ພາສີເປັນເຄື່ອງມືທາງການຄ້າ ພ້ອມທັງຫັນໜ້າສ້າງຄວາມຮ່ວມມືລະດັບພະຫຸພາຄີ ຄຽງຄູ່ການສ້າງເສດຖະກິດຈະຫຍາຍຕົວຈາກພາຍໃນປະເທດນັ້ນໆ. ບົດລາຍງານເສດຖະກິດໂລກສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ ຫຼື ໄອເອັມເອັຟ ທີ່ອອກມາເມື່ອທ້າຍເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ນັກເສດຖະສາດຄາດຄະເນວ່າ: ຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຈີດີພີ ໂລກໃນປີນີ້ໄວ້ທີ່ 3,2% ຂະນະທີ່ຕົວເລກຂອງປີ 2020 ຢູ່ທີ່ 3,5% ເຊິ່ງເປັນການປັບຕົວເລກປະເມີນຈາກເດືອນເມສາ ລົງມາ 0,1% ໃນທັງສອງປີ. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ໃນລະດັບທະວິພາຄີ ຫຼື 2...
- Advertisment -
Slider

Most Read