Slider
Tags ເສດຖະກິດເມືອງເມືອງແກ່ນທ້າວ

Tag: ເສດຖະກິດເມືອງເມືອງແກ່ນທ້າວ

ເສດຖະກິດຂອງເມືອງແກ່ນທ້າວ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 8,2% ຕໍ່ປີ

ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງໃນຈໍານວນ 11 ເມືອງ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີພົນລະເມືອງ 42.450 ຄົນ, ອາຊີບຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປູກຝັງ - ລ້ຽງສັດ, ບວກກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ນໍ້າ ທີ່ສາມາດກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານເໝາະສົມແກ່ການຜະລິດ, ອັນເປັນພື້ນຖານຍູ້ດັນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 8,2% ຕໍ່ປີ. ທ່ານ ສີຄານ ແກ່ນມະນີ ຮອງເຈົ້າເມືອງແກ່ນທ້າວ ກ່າວວ່າ: ໃນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read