Slider
Tags ເສດຖະກິດເມືອງລະມາມ

Tag: ເສດຖະກິດເມືອງລະມາມ

ເມືອງລະມາມ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 2ພັນກວ່າໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ

ທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ເຈົ້າເມືອງລະມາມ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາອົງຄະນະພັກເມືອງຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຕັ້ງຫນ້າ ແລະເອົາໃຈໃສ່ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງໃຫ້ມີກາຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຫລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກຳຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ບວກກັບພວກເຮົາໄດ້ມີການດັດແກ້ຖານລາຍຮັບຄືນໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ, ສະເລ່ຍແລ້ວໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງເມືອງມີການຫັນປ່ຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະທັນສະໄຫມ ເທື່ອລະກ້າວ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ 7,10%, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງມູນຄ່າໃນລາຄາປັດຈຸບັນໄດ້ 629,37...
- Advertisment -
Slider

Most Read