Slider
Tags ເສດຖະກິດເຂດຕາເວັນອອກກາງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ການວ່າງວຽກເພີ່ມຂຶ້ນ

Tag: ເສດຖະກິດເຂດຕາເວັນອອກກາງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ການວ່າງວຽກເພີ່ມຂຶ້ນ

ເສດຖະກິດເຂດຕາເວັນອອກກາງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ການວ່າງວຽກເພີ່ມຂຶ້ນ

ກອງທຶນການເງິນສາກົນ ຫຼື ໄອເອັມເອັຟ ຊີ້ວ່າ: ອັດຕາການວ່າງວຽກ ແລະ ບັນຫາເສດຖະກິດບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນປັດໄຈ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍປະເທດຕາເວັນອອກກາງ ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນໂຮມຊຸມໃຫຍ່. ບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກກາເໜືອ ຂອງ ໄອເອັມເອັຟ ທີ່ເຜີຍແຜ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ລະບຸວ່າ: ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທີ່ເກີດຈາກອັດຕາການວ່າງວຽກສູງ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນແຫ່ງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໄປອີກນອກເໜືອຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າໂລກ, ລາຄານໍ້າມັນປັ່ນປ່ວນ ແລະ ກໍລະນີ...
- Advertisment -
Slider

Most Read