Slider
Tags ເສດຖະກິດອິນເຕີເນັດອາຊຽນ

Tag: ເສດຖະກິດອິນເຕີເນັດອາຊຽນ

ເສດຖະກິດອິນເຕີເນັດອາຊຽນ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໂດດເດັ່ດ

ສະໄໝທີ່ເຕັກໂນໂລຊີປ່ຽນແປງໂລກ ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນຕ່າງພາກັນປັບຕົວເພື່ອເໝາະກັບສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກປ່ຽນແປງໄປ. ຫຼ້າສຸດ, ບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງໂລກ 3 ແຫ່ງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານທີ່ຊີ້ບອກວ່າເສດຖະກິດອິນເຕີເນັດໃນອາຊຽນຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ບົດລາຍງານຂອງ 3 ບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ກູເກິລ, ເທມາເຊັກ ໂຮນດິງ ແລະ ເບນ ແອນ ໂຄ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເສດຖະກິດອິນເຕີເນັດໃນອາຊຽນຈະມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນລ້ານໂດລາໃນປີນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 3 ເທົ່າ...
- Advertisment -
Slider

Most Read