Slider
Tags ເສດຖະກິດອາຊີໃຕ້

Tag: ເສດຖະກິດອາຊີໃຕ້

ເສດຖະກິດອາຊີໃຕ້ ຈະຫົດຕົວສູງສຸດ 7,7% ໃນປີນີ້

ທະນາຄານໂລກ ຄາດການວ່າ: ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ ຈະຫົດຕົວສູງສຸດເປັນປະຫວັດສາດສູງເຖິງລະດັບ 7,7% ໃນປີນີ້ ແລະ ແຮງງານນອກລະບົບຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດ, ການບໍລິໂພກຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຈະບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ ໃນໄລຍະອັນສັ້ນ, ຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຈະຮຸນແຮງກວ່າທີ່ລາຍງານ ຄາດການຕົວເລກ ຍອດລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ ( ຈີດີພີ ) ລະບຸໄວ້ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນຂະນະທີ່ ອິນເດຍ ເປັນປະເທດທີ່ມີລະບົບເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພາກພື້ນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read