Slider
Tags ເສດຖະກິດມະຫາພາກ

Tag: ເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ລັດຖະບານຄາດເສດຖະກິດປີນີ້ຈະເຕີບໂຕພຽງ 3,3% ເພາະຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີເລີ່ມແຕ່ກ້າວສູ່ປີ 2020 ສະພາບການຂອງໂລກໄດ້ຜັນແປຢ່າງສັບສົນອັນມີຜົນມາຈາກການລະບາດຂອງພະບາດຈຸລະໂລກສາຍພາຍໃໝ່ ໂຄວີດ-19, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກ່າວວ່າ: ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ 20/ສພຊ, ລົງວັນທ 18 ພະຈິກ 2019 ນັ້ນ, ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ...
- Advertisment -
Slider

Most Read