Slider
Tags ເສດຖະກິດນູແວນເຊລັງ ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 5 ປີ

Tag: ເສດຖະກິດນູແວນເຊລັງ ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 5 ປີ

ເສດຖະກິດນູແວນເຊລັງ ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 5 ປີ

ສໍານັກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ນູແວນເຊລັງ ລາຍງານວ່າ: ເສດຖະກິດນູແວນເຊລັງ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ ຂອງປີນີ້ຂະຫຍາຍຕົວ 2,1% ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນຮອບ 5 ປີ ເພີ່ມກະແສຄາດຄະເນວ່າທະນາຄານກາງ ນູແວນເຊລັງ ຈະຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍອີກໃນມໍ່ໆນີ້. ເສດຖະກິດນູແວນເຊລັງ ສະເພາະເດືອນເມສາ - ເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 0,5% ຕໍ່າກວ່າທີ່ຕະຫຼາດຄາດຄະເນ ເນື່ອງຈາກການຜະລິດ ແລະ...
- Advertisment -
Slider

Most Read