Slider
Tags ເວົ້າໃຫ້ຖືກໃຈລູກຄ້າ ຈະຊ່ວຍຍູ້ຍອດຂາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

Tag: ເວົ້າໃຫ້ຖືກໃຈລູກຄ້າ ຈະຊ່ວຍຍູ້ຍອດຂາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ເວົ້າໃຫ້ຖືກໃຈລູກຄ້າ ຈະຊ່ວຍຍູ້ຍອດຂາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ສໍາລັບນັກການຕະຫຼາດຫຼາຍຄົນໜ້າຈະຮູ້ທັກສະ ແລະ ວິທີການເວົ້າຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດສົນທະນາເຕັມໄປດ້ວຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ຈົນກ້າວໄປເຖິງຂາຍສິນຄ້າໄດ້ ຫຼື ພາສາອັງກິດເຂົາເວົ້າວ່າ Present ນັ້ນເອງ, ແຕ່ສໍາລັບນັກຂາຍມືໃໝ່ກໍຍັງມີຄວາມກັງວົນ, ຕື່ນເຕັ້ນກັບການນໍາສະເໜີວຽກງານຕ່າງໆໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເວົ້າຕໍ່ໜ້າຫຼາຍຄົນ ລວມໄປເຖິງການເວົ້າຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ ເພາະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເວລາ ຫຼື ສະຖານທີ່ແຖມຍັງຕື່ນເຕັ້ນ ອັນສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ສໍານຽງບໍ່ຊັດເຈນ. ສໍາລັບມື້ນີ້ເຮົາຈະພາທ່ານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການເວົ້າແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຖືກໃຈຜູ້ຟັງ ຈົນສາມາດກ້າວໄປເຖິງຂາຍສິນຄ້າໄດ້. ທ່ານ ແສງພະຈັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານສຸວັນໄຊ ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ໄດ້ແນະນໍາວິທີການເວົ້າເພື່ອໃຫ້ຖືກໃຈລູກຄ້າ ວ່າ:...
- Advertisment -
Slider

Most Read