Thursday, May 13, 2021
Slider
Tags ເລີ່ມເດືອນໜ້າຫຼວງນໍ້າທາ ຈະເປິດໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບແບບໃໝ່ (Tax RIS )

Tag: ເລີ່ມເດືອນໜ້າຫຼວງນໍ້າທາ ຈະເປິດໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບແບບໃໝ່ (Tax RIS )

ເລີ່ມເດືອນໜ້າຫຼວງນໍ້າທາ ຈະເປິດໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບແບບໃໝ່ (Tax RIS )

ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແຈ້ງມອບອາກອນຂອງຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້ວ່ອງໄວທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ປັບປຸງກົນໄກການແຈ້ງມອບໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ  ໜາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການເກັບອາກອນຈາກຜູ້ເສຍອາກອນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ຢ່າງລວມສູນ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະເປີດນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (Tax RIS ) ເລີ່ມເດືອນສິງຫາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.     ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read