Slider
Tags ເລີ່ມປະຕິບັດ! ເມົາແລ້ວຂັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ນັບແຕ່ 01 ກໍລະກົດນີ້

Tag: ເລີ່ມປະຕິບັດ! ເມົາແລ້ວຂັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ນັບແຕ່ 01 ກໍລະກົດນີ້

ເລີ່ມປະຕິບັດ! ເມົາແລ້ວຂັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ນັບແຕ່ 01 ກໍລະກົດນີ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະເຂັ້ມງວດໃນການກວດທາດເຫຼົ້າກັບຜູ້ຂັບ ຂີ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ຕາມຂໍ້ຕົກ ລົງເລກທີ 1323 ຂອງເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຈະລາຈອນດັ່ງກ່າວຈະຖືກປັບໃໝ 10.000 ກີບ ແລະ ຖືກກັກໃບຂັບຂີ່ 1 ເດືອນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.   ພາບຂ່າວ   ຕາມແຜນແລ້ວ ຈະເລີ່ມກວດໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ແຕ່ທາງເຈົ້າໜ້າບໍ່ພ້ອມຈຶ່ງໄດ້ເລື່ອນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read