Thursday, May 13, 2021
Slider
Tags ເລີ່ມຕົ້ນຄ້າຂາຍ

Tag: ເລີ່ມຕົ້ນຄ້າຂາຍ

ເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດໃຫ້ໄດ້ກຳໄລກັບທຸລະກິດຊື້ມາຂາຍໄປ

ໃນປັດຈຸບັນການຂາຍອອນລາຍມີການແຂ່ງຂັນສູງ ທັງຜູ້ຄ້າໜ້າໃໝ່, ໜ້າເກົ່າ ຕ່າງເຮັດວິທີດຶງລູກຄ້າກັນແບບບໍ່ຍອມກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ການຂາຍອອນລາຍໃນບ້ານເຮົາກໍເປັນການຊື້ມາຂາຍໄປ, ແລ້ວຖ້າການແຂ່ງຂັນສູງຍັງເປັນທຸລະກິດທີ່ໜ້າເຮັດຢູ່ ຫຼື ບໍ່?. ຄໍລຳຊື້ໄດ້ຂາຍໝານ ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທຸລະກິດຊື້ມາຂາຍໄປ ຕັ້ງແຕ່ການຫາເຄື່ອງມາຂາຍ, ຂາຍອອນລາຍ ຫຼື ຂາຍໜ້າຮ້ານເລືອກແບບໃດດີ ໂດຍມີວິທີດັ່ງນີ້: ສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຈະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຊື້ມາຂາຍໄປ ຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າຊື້ມາຂາຍໄປ ຄືຫຍັງ: ຊື້ມາຂາຍໄປ ຄືການທີ່ເຮົາໄປຊື້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຂາຍ ບໍ່ວ່າຈະຊື້ໂດຍກົງຈາກຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ, ພໍ່ຄ້າຄົນກາງທີ່ຮັບຊື້ມາຂາຍຕໍ່ອີກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ເພີ່ມຕື່ມສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read