Thursday, May 13, 2021
Slider
Tags ເມືອງຫຼວງອິນໂດເນເຊຍ ດິນຍຸບຕໍ່ເນື່ອງ

Tag: ເມືອງຫຼວງອິນໂດເນເຊຍ ດິນຍຸບຕໍ່ເນື່ອງ

ເມືອງຫຼວງອິນໂດເນເຊຍ ດິນຍຸບຕໍ່ເນື່ອງ

ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຍັງມີປາກົດການດິນຍຸບລົງຕໍ່ເນື່ອງ ປີລະປະມານ 12 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນທາງເໜືອຂອງເມືອງເຖິງວ່າລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນ ເຊິ່ງຖືກລະບຸວ່າເປັນຕົວການທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນຍຸບລົງຈະປັບຕົວດີຂຶ້ນກໍຕາມ. ການທີ່ລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍ ຈໍາກັດການສູບນໍ້າໃຕ້ດິນມາໃຊ້ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນຢູ່ໃນສະພາບດີຂຶ້ນ, ແຕ່ເນື້ອທີ່ທາງເໜືອຂອງເມືອງຫຼວງອິນໂດເນເຊຍ ຍັງຍຸບລົງປີລະ 12 ຊັງຕີແມັດ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຜ່ນດິນ. ສ່ວນອີກທາງໜຶ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍ ຕັດສິນໃຈຈ້າງ ບໍລິສັດ ແມກຄິນຊີ ແອນ ຄອມພານີ ໃຫ້ມາເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຍ້າຍເມືອງຫຼວງໄປ...
- Advertisment -
Slider

Most Read