Slider
Tags ເມືອງຫິນບູນ

Tag: ເມືອງຫິນບູນ

ຫິນບູນສຸມໜັກ ຈະຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 1 ພັນເຮັກຕາ ໃນລະດູການນີ້

ຄຳມ່ວນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ມີກຳລັງແຮງທາງດ້ານການຜະລິດກະກຳ ແລະ ຖືເປັນອູ່ເຂົ້າອູ່ປາ ສາມາດສະໜອງແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນແຂວງ ພ້ອມສົ່ງອອກຂາຍຢູ່ແຂວງໃກ້ຄຽງ ແລະ ຕ່າງແຂວງນຳອີກ. ສະເພາະຢູ່ເມືອງຫິນບູນ  ການນຳເມືອງ ກໍ່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ, ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນລົງມືຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກເຂົ້ານາແຊງ ເຊິ່ງປີນີ້ຄາດຈະຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 1 ພັນເຮັກຕາ ແລະ ປູກພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 500 ເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ. ທ່ານ ໂຮມມາ ສີບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ...
- Advertisment -
Slider

Most Read