Slider
Tags ເມືອງພູຄູນ ຢຶດແປ້ງນົວປອມ

Tag: ເມືອງພູຄູນ ຢຶດແປ້ງນົວປອມ

ແມ່ຄ້າຫົວໃສ ສວຍໂອກາດຂາຍແປ້ງນົວປອມ ເມືອງພູຄູນຢຶດໄດ້ 18 ເປົາ

ບັນຫາສິນຄ້າລອກຮຽນແບບບໍ່ພຽງເປັນການລະເມີດລິຂະສິດຂອງຜູ້ຜະລິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສ້າງຄວາມບໍ່ປອດໄພໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກອີກ ຖ້າຫາກວ່າສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງມາດຕະຖານຈາກອາຫານ ແລະ ຢາແລ້ວ ເອົາມາໃຫ້ກັນກິນ ຜົນທີ່ຕາມມາຄືຜົນຂ້າງຄຽງໃນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງບັນຫານີ້ຕົວເມືອງກວດກາຕໍ່ເນື່ອງແມ່ຄ້າຫົວໃສເລີຍສວຍໂອກາດເອົາເຂົ້າເຂດນອກລອກຂາຍໃຫ້ຜູ້ບໍ່ຮູ້ ຫຼ້າສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງພູຄູນຈັບໄດ້ 18 ເປົາແປ້ງນົວລ້ວນໆ. ເພື່ອເປັນການສະກັນກັ້ນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນລອກຮຽນລຽນແບບ, ລະເມີດລິຂະສິດທີ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນສປປ ລາວ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2019 ຜ່ານມາ...
- Advertisment -
Slider

Most Read