Slider
Tags ເມືອງຂວາເສຍຫາຍກວ່າ 70 ເຮັກຕາຍ້ອນບົ້ງ

Tag: ເມືອງຂວາເສຍຫາຍກວ່າ 70 ເຮັກຕາຍ້ອນບົ້ງ

ເມືອງຂວາເສຍຫາຍກວ່າ 70 ເຮັກຕາຍ້ອນບົ້ງ

ມີຫຼາຍແຂວງຢູ່ພາກເໜືອ ຍັງປະສົບກັບບົ້ງຝູງຄຸກຄາມທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຍັງມີທ່າງອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງຂວາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ພົບບົ້ງຝູງລະບາດທຳລາຍເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີເສຍຫາຍແລ້ວກວ່າ 70 ເຮັກຕາ.       ປັດຈຸບັນບົ້ງຝູງສາລີ ທໍາລາຍກັດກິນຜົນຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານ ອົມຕະລາ, ບ້ານພູວຽງ, ບ້ານກ້ອງວັດ ແລະ ບ້ານດັບກະຈອກ...
- Advertisment -
Slider

Most Read