Slider
Tags ເມືອງກາສີ

Tag: ເມືອງກາສີ

ມາໃໝ່ ກາເຟຜາໂກຍ ໄດ້ຮັບກາໝາຍສິນຄ້າໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ

ສິນຄ້າໂອດ໋ອບເປັນໜຶ່ງສິ່ງທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງສິນຄ້ານັ້ນໆ ວ່າໄດ້ມາດຕະຖານ ມີຄຸນນະພາບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວຜະລິດສິນຄ້າຂອງຕົນອອກມາໃຫ້ດີ ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ກໍເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກ ແຕ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດກາເຟຜາໂກຍຢູ່ບ້ານພູຄຳ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ກ່ອນຈະໄດ້ມາເຊິ່ງກາໝາຍສິນຄ້າໂອດ໋ອບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມທຸກຢ່າງບໍ່ຢູ່ເໜືອຄວາມພະຍາຍາມ ກຸ່ມຜູ້ກຸ່ມປາເຟໃນເມືອງກາສີໄດ້ຕັ້ງໜ້າບຸກບືນ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຈົນໃນທີ່ສຸດສາມາດກວດຜ່ານບັນດາມາດຖານ ແລະເງື່ອນໄຂໃນການຮອງຮັບເປັນສິນຄ້າໂອດ໋ອບ ຫຼື ສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ເມື່ອວັນທີ...
- Advertisment -
Slider

Most Read