Thursday, May 13, 2021
Slider
Tags ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ

Tag: ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ

ຄວນປ່ຽນ ຜ້າປູບ່ອນນອນຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຖິງຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ?

ເມື່ອເຮົາໃຊ້ເວລາຢູ່ເທິງຕຽງນອນທຸກຄືນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນລະເລີຍເລື່ອງຄວາມສະອາດຂອງຜ້າປູບ່ອນນອນ ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍນອກຍັງເບິ່ງວ່າສະອາດຢູ່ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນກັບເປັນແຫຼ່ງສະສົມເພື່ອພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງແບບບໍ່ຄາດຄິດ. ໂດຍນັກວິໄຈໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ່ອຍໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດອາໄສຢູ່ຕາມຮອຍພັບ ຫຼື ຮອຍຫຍໍ້ຂອງຜ້າປູບ່ອນນອນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສະບາຍໄດ້. ທັ້ງນີ້ ເຊື້ອແບັດທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດທີ່ພົບເຫັນໃນບ່ອນນອນນັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ມາຈາກໂຕເຮົາເອງເຊັ່ນ ທັ້ງຈາກເຫື່ອ, ນ້ຳລາຍ ແລະ ເຊວຜິວທີ່ຖືກພັດອອກ ນອກຈາກນີ້ ການນອນເທິງບ່ອນນອນຊ້ຳໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຜ້າປູບ່ອນນອນເລີຍ ຍັງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄັດດັງ ແລະ ຈາມ ເພາະເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ຢູ່ໃກ້ກັບປາກ ແລະ...

5 ຂໍ້ຫ້າມ ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫຼັງກິນອາຫານ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ

ຫຼັງຈາກຮັບປະທານອິ່ມໃນແຕ່ລະຄາບ ມີຂໍ້ຫ້າມທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ ຫຼື ຄວນຫຼີກລຽງຢູ່ຫຼາຍປະການ ເພາະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ ແລະ ນີ້ກໍຄື ຂໍ້ຫ້າມທີ່ຄວນຫຼີກລຽງຫຼັງຄາບເຂົ້າ ຖ້າບໍ່ຢາກສ່ຽງຕໍ່ການເຈັບປ່ວຍ. 1 ຢ່າດື່ມນ້ຳຫວານ ຫຼື ກິນໝາກໄມ້ທີ່ມີແກັສຫຼາຍທັນທີ ການດື່ມນ້ຳຫວານຫຼັງກິນອິ່ມຈະມີແກັສກາສກາກໂບນິກທີ່ມາລົບກວນການຍ່ອຍຂອງອາຫານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການກິນໝາກໄມ້ທີ່ມີແກັສຫຼາຍຫຼັງຄາບເຂົ້າ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ ທ້ອງເຟີ້ ແລະ ມີລົມໃນກະເພາະອາຫານ ຄວນເລືອກກິນເປັນໝາກໄມ້ຍ່ອຍງ່າຍ ເຊັ່ນ: ໝາກໂມ, ໝາກກ້ຽງ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີແກັສຫຼາຍ...
- Advertisment -
Slider

Most Read