Thursday, May 13, 2021
Slider
Tags ເພງຢາກລົບຄວາມຊົງຈຳ

Tag: ເພງຢາກລົບຄວາມຊົງຈຳ

2 ຄ້າຍເພງ ຈັບມືກັນສ້າງຜົນງານເພງລາວສະໄໝ

ໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ ວົງການເພງລາວສະໄໝຂອງບ້ານເຮົາ ຮູ້ສຶກວ່າງຽບເຫງົາ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຶນຮອນ ໃນປັດຈຸບັນການສ້າງຜົນງານເພງລາວສະໄໝທີ່ຕ້ອງໃຊ້ງົບສູງກວ່າເພງລູກທົ່ງບ້ານນາ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ເພງລາວສະໄໝ ຖືກຜະລິດອອກມາສູ່ຕະຫຼາດໜ້ອຍ. ໃນປີ 2020 ວົງການເພງລາວສະໄໝແມ່ນເລີ່ມຄຶກຄັກຂຶ້ນ ຍ້ອນມີສິລະປິນນ້ອງໃໝ່ທີ່ເປີດຊ່ອງຢູທູບຂອງຕົນເອງແລ້ວປ່ອຍເພງອອກມາຫຼາກຫຼາຍແນວເພງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງມີທາງເລືອກ ແລະ ກັບມານິຍົມຟັງເພງລາວສະໄໝອີກຄັ້ງ ສ່ວນຄ້າຍເພງລາວກໍປ່ອຍອອກມາເປັນໄລຍະເຊັ່ນດຽວກັບຄ້າຍ ທີເຄ ທີ່ຢຸດປ່ອຍເພງລາວສະໄໝມາຫຼາຍປີ. ໃນປີນີ້ກໍຈະມີເພງແນວນີ້ອອກມາອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງເພງທຳອິດຂອງປີເປັນການຮ່ວມມືກັບຄ້າຍ ລາວລ້ານຊ້າງ ກັບຜົນງານຄຸນນະພາບ ຊື່ເພງ: “...
- Advertisment -
Slider

Most Read