Slider
Tags ເຝີນານູ

Tag: ເຝີນານູ

ຍົກລະດັບການຜະລິດເສັ້ນເຝີນານູ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 - 28 ກຸມພາ 2020 ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການປັບປຸງຂະບວນການຜະລິດເສັ້ນເຝີໃຫ້ສະອາດ, ເກັບຮັກສາໄດ້ດົນ ແລະ ຖືກສຸຂະນາໄມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດເສັ້ນເຝີບ້ານນານູ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( ທສວ ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ...
- Advertisment -
Slider

Most Read