Slider
Tags ເຝິກອົບຮົມປະເມີນຜົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

Tag: ເຝິກອົບຮົມປະເມີນຜົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ອົບຮົມການປະກອບແບບຟອມການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ກສວ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ການປະກອບແບບຟອມການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ” ໃຫ້ພະນັກງານຈາກ ທະນາຄານລາວ-ຈີນ, ທະນາຄານເອັສທີ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິ່ນ ລາວ (ຊາຄອມແບັງ...
- Advertisment -
Slider

Most Read