Slider
Tags ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ

Tag: ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ

ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳການນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ຫ້ອງການ - ການເງິນເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຜີຍ ແຜ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ   ການນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝ ( TaxRis ) ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020 ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີທົນ ແສງພະຈັນ ເຈົ້າເມືອງກາສີ, ທ່ານ ຄຳເຫຼັກ ທອງສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ...
- Advertisment -
Slider

Most Read