Slider
Tags ເປົ້າໝາຍສັກວັກຊິີນ

Tag: ເປົ້າໝາຍສັກວັກຊິີນ

ຊັດເຈນ! ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກແຊັງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນຕາມນີ້ເລີຍ

ປັດຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ວັກແຊັງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຈະເຂົ້າເຖິງ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ແຕ່ດ້ວຍຈໍານວນວັກແຊັງທີ່ມີຈໍາກັດ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດແຈ້ງບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຂອງປະຊາກອນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກແຊັງ ໂດຍຈັດລຽງຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງສູງລົງມາຕາມລໍາດັບ. ທ່ານ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ສໍາພາດໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດໝໍບຸກຄົນທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງສູງ ເມື່ອວັນທີ 27 ມັງກອນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read