Slide
Slide
Tags ເປີດການຮຽນ - ການສອນຄືນໃໝ່

Tag: ເປີດການຮຽນ - ການສອນຄືນໃໝ່

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ເປີດການຮຽນ – ການສອນຄືນໃໝ່

ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ ໂຮງຮຽນ ມສ ບ້ານສັງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານສົ້ມ ໂດຍສະເພາະຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປີທີ 4 ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ປີທີ 7 ໄດ້ເລີ່ມເປີດການຮຽນ - ການສອນຄືນໃໝ່. ໃນການເປີດການຮຽນ -...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read