ອິອອນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ອິອອນ ສົ່ງເສີມການໃຊ້ບັດສະມາຊິກ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າປະຢັດລາຍຈ່າຍ

ໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ອິອອນ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈໍາກັດ ໄດ້ມີການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້ານໍາໃຊ້ບັດສະມາຊິກອິອອນເພື່ອເປັນສ່ວນຫຼຸດໃນການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ເຊິ່ງມີຜົນຕອບຮັບທີ່ດີ. ໃນປີ 2021 […]

ອິອອນ ກະຕຸ້ນລູກຄ້າໃຊ້ບັດສະມາຊິກເພື່ອເປັນສ່ວນຫຼຸດໃນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ ອິອອນ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ ( AEON Leasing Service (Lao) Company Limited ) ມີລູກຄ້າທີ່ມີບັດສະມາຊິກອິອອນປະມານ […]