ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວສວນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຕ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂ 3 ບັນຫາ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວສວນ

ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເມືອງລາວຟູດສ໌ ຊີ້ຫາກຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ຊາວສວນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ກ້າວໄປສູ່ການປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຜະລິດພືດທາງກະສິກຳຈະຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງແກ້ໄຂ 3 ບັນຫາຕົ້ນຕໍ. ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເມືອງລາວຟູດສ໌ ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: […]