ສ້າງຫ້ອງກວດສອບຄຸນນະພາບອາຫານ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຕໍ່ໄປອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນໍາເຂົ້າ, ຜະລິດ-ຈຳໜ່າຍຢູ່ລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດຜ່ານຄຸນນະພາບ

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນຮູບແແບສຳເລັດຮູບ, ນຳມາເພື່ອຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍປູ່ປະເທດເຮົາທີ່ຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກວດຜ່ານໃຫ້ເຂົ້າກັບມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມບໍ່ໜ້ອຍຈາກສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະເວລາກວດພົບສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນໃນຕໍ່ໜ້າ ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແຫ່ງຊາດ, […]