ສ້າງຫ້ອງກວດຄຸນະພາບອຸປະກອນອັກຄີໄພ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ທຸກຢ່າງຕ້ອງໄດ້ມາດຖານ! ຈະສ້າງຫ້ອງກວດຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ແລະ ຍານພາຫະນະ

ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ອີຈິນ ພັດທະນາການລົງທຶນລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ […]