ສ້າງສີມືແຮງງານຢູ່ແຂວງອັດຕະປື Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ອັດຕະປື ຝຶກອົບຮົມສ້າງສີມືແຮງງານໄດ້ 18 ພັນກວ່າຄົນ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ

ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມານັບແຕ່ປີ 2016-2020 ແຂວງອັດຕະປື ກໍ່ຄືພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,ໃນນັ້ນ […]