ສ້າງນິຕິກຳ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ກຽມສ້າງນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼີກລ່ຽງການຖືກເອົາປຽບຈາກນາຍຈ້າງ

ການສ້າງນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຍັງເປັນເລື່ອງທ້າທາຍທີ່ 5 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຈະໄດ້ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ ເພື່ອສ້າງນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປຽບຈາກນາຍຈ້າງເມື່ອອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງຖິ່ນ. ສະເພາະ ສປປ ລາວ ເອງກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະທດ ທີ່ມີແຮງ​ງານ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ […]