ສ້າງທາງປູເບຕົງ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ແບບຢ່າງທີ່ດີ ຊາວບ້ານນາວຽງຄຳ ອອກເງິນກັນເອງສ້າງທາງປູເບຕົງ

ມີຫຼາຍໆບ່ອນເມື່ອທາງເພ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນລວມເຖິງຂຶ້ເຫຍື້ອທີ່ຕົນເອງສ້າງເອງເມື່ອມີບັນຫາຂຶ້ນມາກໍ່ມັກຈະໂທດແຕ່ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງກໍ່ບໍ່ຖືກສະເໝີໄປເພາະຄົນທີ່ສ້າງ ແລະຄົນທຳລາຍມີເປັນລ້ານໆແລ້ວຈະມອບໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ຈຳນວນໜ້ອຍຮັບຜິດຊອບກໍ່ບໍ່ແມ່ນ ອັນສຳຄັນທຸກຄົນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຈະດີທີ່ສຸດ, ສ່ວນໄທບ້ານນາວຽງຄຳ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທາງເຂົ້າບ້ານແຕ່ໃດໆມາກໍ່ຈະເປັນທາງດິນ ບ່ອນໃດສະດວກແນ່ກໍ່ເອົາຫີນໄປລາດໃສ່ພໍບໍ່ເປັນຂີ້ຕົມຍາມຝົນຕົກ ຈົນຮອດມື້ນີ້ຈິ່ງລວບລວມກຳລັງຊັບຈາກບັນດາຄົວເຮືອນສ້າງທາງປູເບຕົງ ເພື່ອສາມາດນຳໃຊ້ໄລຍະຍາວ. ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົງຈາກການຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນບ້ານນາວຽງຄຳ ຈະເປັນຕົວແບບໃຫ້ຫຼາຍບ້ານໃນນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ […]