ສ້າງຕັ້ງນະຄອນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ປະເມີນຜົນ 1 ປີຫຼັງສ້າງນະຄອນໄກສອນພົມວີຫານ

ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສ້າງສາພັດທະນານະຄອນ ເຊິ່ງຢູ່ ສປປ ລາວຫາກໍ່ມີພຽງ 3 ແຫ່ງ ຍ້ອນມີເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງທີ່ເມືອງອື່ນຍັງບໍ່ພ້ອມ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການທົບທວນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2019 ຜ່ານມາ, ທີ່ອົງການປົກຄອງນະຄອນ […]