ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າໃນທົ່ວປະເທດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າໃນທົ່ວປະເທດ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ( ສສອຄ ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ອຄ ຂັ້ນເມືອງ […]