ສົ່ງເສີມສິນຄ້າພາຍໃນເພື່ອຈຳໜ່າຍ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຂ່າວດີແທ້!!! ລັດຖະບານແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ສົ່ງເສີມສິນຄ້າພາຍໃນເພື່ອຈຳໜ່າຍ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມສິນຄ້າພາຍໃນທີ່ເປັນທ່າແຮງສົ່ງອອກ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ປະເທດ ລັດຖະບານໄດ້ເລີ່ມປະຕິຮູບສົ່ງເສີມສິນຄ້າພາຍໃນ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ລົງເຄື່ອນໄຫວ, ຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອຈຳໜ່າຍສ້າງລາຍຮັບສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງຊາດ.     ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ […]