ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ອາເມຣິກາ ສະໜັບສະໜູນ 3 ລ້ານກວ່າໂດລາ ສ້າງໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ໂດຍໄດ້ຮ່ວມມືກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ມູນນິທິເອເຊຍ ສ້າງຕັ້ງໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳຂອງປະຊາຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື […]