ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຕ້ອງສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນທົດແທນການນຳເຂົ້າ

ໄລຍະຜ່ານມາຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດບາງດ້ານທາງນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດພາຍໃນເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນມີລາຄາທີ່ສູງກວ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວາງນະໂຍບາຍໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນແກ່ຜູ້ຜະລິດ. ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ພູນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິຊາການຂອງກະຊວງ ວ່າ: […]

ລັດຖະບານ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ 2020 ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສົມທົບກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ; ສ່ວນກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈໄວຣັສຊະນິດໃໝ່. […]