ສົ່ງເສີມກະສິກຳເປັນປາຍແຫຼມ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ຫຼວງນໍ້າທາ ເນັ້ນສົ່ງເສີມກະສິກຳເປັນສິນຄ້າປາຍແຫຼມເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງອອກ

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ເຊິ່ງສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປູກຢາງພາລາ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ໝາກອື ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບ […]